24-26 ТРАВНЯ 2017 РОКУ ВІДБУЛАСЯ ШОСТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Організатором конференції є кафедра моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси).

Співорганізаторами були Одеський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Вільнюський університет (Литва).

В роботі конференції взяли участь 49 докторів наук, професорів; 65 кандидатів наук, доцентів; 30 викладачів; 21 магістр та студент.

Високий рівень та глибину наукових досліджень засвідчили доповіді учасників конференції, в яких було висвітлено найактуальніші проблеми розвитку країн-учасниць, здійснено аналіз економічного розвитку найсучаснішими економіко-математичними методами. Окремі доповіді містили елементи прогнозування та пропозиції щодо удосконалення різних сфер діяльності національного та світового господарства.

Активну участь у роботі конференції взяли вищі навчальні заклади державної та приватної форм власності всіх регіонів України, а також представники приватного бізнесу та державних інституцій.

Міжнародний рівень конференції засвідчується участю представників Литви, Ізраїлю, Молдови, Казахстану та Нової Зеландії.

За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць учасників та колективну монографію.

IMG_9698 IMG_9732 IMG_9801 IMG_9816