УВАГА студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб

Правомірність підвищення оплати вищим навчальним закладом

Згідно ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Розмір плати за весь строк навчання, а також порядок оплати освітньої послуги  встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою.

Пункт 7 статті 73 Закону України «Про вищу освіту»  надає право вищому навчальному закладу змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Подібний за змістом підхід був відображений і в «Типовому договорі про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою» затвердженому Постановою КМУ № 634 від 19.08.2015 року. Відповідно до пункту 8 нової форми типового договору Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

Таким чином, законодавець юридично закріпив можливість збільшення вартості навчання, одночасно обмеживши ВНЗ трьома основними умовами такого підвищення:

— не частіше одного разу в календарний рік;

— не більше ніж на офіційний рівень інфляції;

— інформування Замовника про зміну вартості навчання.

Батьки студента або сам студент мали можливість ознайомитися зі змістом договору під час вступної кампанії і надали згоду на його умови шляхом підписання.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького зважаючи на ріст вартості комунальних послуг та необхідності підвищення заробітної плати співробітникам університету вимушений був підти у 2018 році підвищити вартість навчання. При цьому були дотримані основні вимоги визначені законодавством та договором:

— розмір підвищення вартості навчання не перевищує офіційний рівень інфляції 2017 року (13,7%)

— інформацію про підвищення вартості навчання доведено до студентів та їх батьків шляхом повідомлення на офіційному сайті університету

http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/vstup-2018/vartist-navchannia.html

— в поточному 2018 році інших змін у вартості навчання не відбувалося, і не відбудеться до закінчення календарного року.