Відбулася Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, Моделювання та Менеджмент Емерджентної Економіки»

Кафедрою моделювання економіки і бізнесу (завідувач кафедри д.е.н., професор Кібальник Любов Олександрівна) 23-25 травня 2018 року було проведено чергову Міжнародну науково-практичну конференцію.

Співорганізатори – Одеський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Криворізький державний педагогічний університет, Вільнюський університет (Литва), Державний інститут управління та соціальних технологій Білоруського державного університету (Білорусь), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland).

У роботі взяли участь 33 доктори наук, професори; 51 кандидат наук, доцент; 12 викладачів; 7 аспірантів; 9 магістрів та студентів.

Міжнародний рівень конференції засвідчується участю представників Литви, Польщі, Ізраїлю та Білорусі.

Активну участь у роботі взяли заклади вищої освіти державної та приватної форм власності всіх регіонів України, а також представники приватного бізнесу та державних інституцій.

Актуальність тематики конференції визначається важливістю і дієвістю використання методів економіко-математичного моделювання при дослідженні систем мікро-, макро-, мезо- та мега-рівнів.

У доповідях було висвітлено проблеми розвитку країн-учасниць: стан та перспективи сучасних інвестиційних процесів, поширення інноваційних продуктів, особливостей поведінки домогосподарств, економічної безпеки суб’єктів різного рівня, інституційних аспектів управління тощо. Використання сучасних економіко-математичних методів для аналізу розвитку емерджентної економіки дозволяє здійснювати прогнозування динаміки складних соціально-економічних систем, передбачення та запобігання загроз як для підприємців, так і для управлінців регіонального і національного рівнів.

За результатами конференції видано збірник наукових праць учасників та колективну монографію.

20180523_103255 20180524_165545 IMG_4248 20180523_112542 20180523_104552 20180523_110350