23-25 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУЛАСЯ СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ»

конференція 2

Кафедрою моделювання економіки і бізнесу (ННІ економіки і права) Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 23-25 травня було проведено чергову Міжнародну науково-практичну конференцію.

Співорганізатори — Одеський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Криворізький державний педагогічний університет, Вільнюський університет (Литва), Державний інститут управління та соціальних технологій Білоруського державного університету (Білорусь), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland).

У роботі взяли участь 33 доктори наук, професори; 51 кандидат наук, доцент; 12 викладачів; 7 аспірантів; 9 магістрів та студентів.
Міжнародний рівень конференції засвідчується участю представників Литви, Польщі, Ізраїлю та Білорусі.
Активну участь у роботі взяли заклади вищої освіти державної та приватної форм власності всіх регіонів України, а також представники приватного бізнесу та державних інституцій.

Як зазначила завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу, доктор економічних наук, професор Любов Кібальник, актуальність тематики конференції визначається важливістю і дієвістю використання методів економіко-математичного моделювання при дослідженні систем мікро-, макро-, мезо- та мега-рівнів.

У доповідях було висвітлено проблеми розвитку країн-учасниць: стан та перспективи сучасних інвестиційних процесів, поширення інноваційних продуктів, особливості поведінки домогосподарств, економічна безпека суб’єктів різного рівня, інституційні аспекти управління тощо. Йшлося також про те, що використання сучасних економіко-математичних методів для аналізу розвитку емерджентної економіки дозволяє здійснювати прогнозування динаміки складних соціально-економічних систем, передбачення загроз та запобігання їм як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні.

За результатами конференції видано збірник наукових праць учасників та колективну монографію.

1

2

3

4

5

7

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *