Дисципліни, що викладаються кафедрою

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

 1. Політична економія
 2. Мікроекономіка
 3. Макроекономіка
 4. Економічна історія
 5. Бухгалтерський облік
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 7. Міжнародна економіка
 8. Національна економіка
 9. Регіональна економіка
 10. Інституціональна економіка
 11. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат
 12. Макроекономічний аналіз
 13. Мікроекономічний аналіз
 14. Історія економічних учень
 15. Трансформаційна економіка
 16. Національні моделі економічних систем
 17. Глобальна економіка
 18. Сучасні економічні теорії
 19. Економічне оцінювання
 20. Теорія господарства
 21. Соціальна економіка
 22. Економіка державного сектора
 23. Управління трудовим потенціалом
 24. Ринок фінансових послуг
 25. Страхові послуги
 26. Мікроекономічний аналіз державної політики
 27. Логіка економічного розвитку
 28. Система національних рахунків
 29. Власність і економічна влада
 30. Трансформаційна економіка та економічна політика держави
 31. Соціально-економічна безпека
 32. Демографія
 33. Історія економіки та економічної думки
 34. Міжнародні фінанси
 35. Міжнародний маркетинг
 36. Міжнародна економічна діяльність України
 37. Транснаціональні корпорації
 38. Економічна інтеграція
 39. Міжнародні організації
 40. Теорії міжнародної економіки
 41. Економіка зарубіжних країн
 42. Митне регулювання зовнішньої торгівлі
 43. Міжнародна торгівля
 44. Бізнес-протокол (на англійській мові)
 45. Міжнародна інвестиційна діяльність
 46. Валютні операції
 47. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 48. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 49. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі
 50. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 51. Соціальна відповідальність бізнесу
 52. Міжнародна економічна статистика
 53. Міжнародні контракти
 54. Облік у зарубіжних країнах