Професорсько-викладацький склад кафедри

 Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випуск | Випускники | Наукові досягнення | Фотоальбом кафедри | Новини

IMG_0045

Адреса:
18031 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, каб. 128, 130.

Телефон:
тел. (0472) 37-60-67

Електронна пошта: chnupolit@ukr.net;

Завідувач кафедри: Шарий В’ячеслав Іванович

Склад кафедри:

Штатні працівники:

Шарий В’ячеслав Іванович -­ завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор.

Іщенко Микола Павлович, доктор філософських наук, професор

Самойленко Лариса Яківна, кандидат наук з державного управління, доцент

Іщенко Олег Миколайович, кандидат політичних наук, доцент

Овчаренко Анжеліка Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент

Подолян Яна Віталіївна, кандидат політичних наук, старший викладач

Демяненко Олександра Олександрівна, ­ викладач

Богдановська Вікторія Сергіївна, ­ старший лаборант

 

Шарий В_ячеслав Iванович

ШАРИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

завідувач, доцент кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор наук з державного управління.

Спеціальності: 25.00.02 – механізми державного управління; 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Стаж державної служби: 8 років (ранг державного службовця – 9-й; служба в апараті Черкаської районної державної та обласної державної адміністрацій).

Стаж науково-педагогічної діяльності: 10 років (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Київський національний університет культури і мистецтв; Національна академія державного управління при Президентові України).

Сфера наукових інтересів: державне антикризове управління; державне управління ризиками; особливості функціонування та розвитку систем державного управління та місцевого самоврядування провідних країн світу.

Основні наукові праці:

Навчальні посібники: Основи державного управління; Державне управління: антикризові технології; Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн.

Монографії: Системні властивості та напрями реалізації органами місцевого самоврядування державної політики в умовах трансформації українського суспільства; Прийняття та реалізація рішень у публічному управлінні; Теорії, технології та особливості реалізації адміністративних реформ у стрижневих країнах світу та ін.

Наукові статті та розробки: з державного антикризового управління та проблем функціонування й розвитку місцевого самоврядування.

Самойленко Лариса Якiвна

САМОЙЛЕНКО ЛАРИСА ЯКІВНА

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління (2010 р.), доцент кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2011 р.).

У 2003 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію магістра політології, викладача соціально-політичних та філософських дисциплін.
Коло наукових інтересів: актуальні питання розвитку місцевого самоврядування як чинника волевиявлення і самоорганізації населення у громадянському суспільстві та питання організаційно-політичних факторів розвитку місцевого самоврядування, оптимізації його взаємин з органами виконавчої влади. Нею опубліковано близько 30 статей та у співавторстві з М.П. Іщенком навчально-методичні посібники: «Методика і методологія виконання курсових, магістерських, навчально-методичних і наукових робіт» (18 д.а) та «Територіальне управління і місцеве самоврядування як форма організації влади» (20 д.а.).
Викладає: політологію та культурологію по університету, а також дисципліни по спеціальності «Державна служба»: державна служба, територіальне управління та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах, антикризове управління, управління ресурсами.

Iщенко Микола Павлович

ІЩЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

З 01.09.2015 р. професор кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології, доктор філософських наук, професор.

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1973). Доктор філософських наук (1990), професор (1992). Відмінник народної освіти УРСР (1991). Заслужений працівник освіти України (2008). Дійсний член Української академії наук національного прогресу, спеціальність „Соціальна філософія” (1993). Академік Української академії політичних наук (2007). У ЧНУ працює доцентом, потім професором з 1977 р., а з 1994 р. — завідувачем кафедри державного управління і соціально-політичних наук. З 1995р. керує аспірантурою на кафедрі. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.
Коло наукових інтересів: філософія політики, філософія науки, соціальна філософія, філософія історії. Серед наукових інтересів філософсько-політичні проблеми глобалістики, інноваційні тенденції розвитку інститутів держави і громадянського суспільства та соціально-філософські аспекти культури. М. П. Іщенко – один із засновників в СРСР і в Україні нового напрямку фундаментальних наукових досліджень – ювентології. У 1983-1989 рр. М.П. Іщенко вперше здійснив наукову розробку і ввів у науковий обіг категорії «соціальне становлення», «соціогенез», «соціальне становлення особистості» та «соціальне становлення молоді».
За наслідками багаторічних досліджень проф. Іщенко М. П. опублікував близько 250 наукових праць, загальним обсягом понад 430 друкованих аркушів, у т.ч. більш 24 монографій, підручників і навчальних посібників, серед яких три індивідуальні монографії з проблем розвитку способу життя і формування особистості (1985 р.), соціального становлення сучасної молоді (1989 р.), «Соціально-філософські проблеми юнознавства» (1992 р.) та у співавторстві три монографії «Людинознавча компетентність керівника, менеджера, спеціаліста» (2003 р.) та «Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність» (2009 р.). У 2013 р. опублікована монографія «Людина у Всесвіті і світовій цивілізації» (458 с., 26.7 д.а.).
У 1994 р. у співавторстві надруковано «Історію України» (гриф МОНУ). В 2003 р. він опублікував навчальний посібник «Політологія» (гриф МОНУ). М.П. Іщенко є також співавтором 11 книг, серед яких фундаментальна наукова праця НАН України «Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник» (2002 р.), підручник «Історія України» для іноземних студентів (1996 р.), «Соціальні технології в країнах сучасної цивілізації» (у 2-х томах, 1993 р.), «Філософія бізнесу і менеджменту» (2003 р.). За його редакцією та авторством вийшли з друку: у 1999 р. «Соціально-політичний словник-довідник» (гриф МОНУ), в 2004 р. – навчально-методичний посібник «Практикум з політології», в 2006 р. – навчально-методичний посібник «Політологія: питання теорії і методики», в 2007 р. — «Політологія: Навчально-методичний комплекс», «Культурологія: Навчально-методичний посібник» (2009 р.) (гриф МОНУ), «Основи демократії: навчально-методичний посібник» (2010 р.); «Філософія науки: Навчальний посібник» (гриф МОНУ, 2011 р., 36 д.а), «Соціально-політична енциклопедія» (2012р., 65 д.а.), «Методика і методологія виконання курсових, магістерських, навчально-методичних і наукових робіт (2014 р., 520 с., 21,9 д.а.).
Викладає: політологію та культурологію по університету, а також дисципліни по спеціальності «Державна служба»: вступ до спеціальності, державне управління, методологія системного підходу та наукових досліджень.

Iщенко Олег Миколайович

ІЩЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат політичних наук (2006), доцент (2008) кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Закінчив історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького (2001).
Коло наукових інтересів: питання функціонування політичної влади, політичних механізмів регулювання владних відносин, їх оптимізації, демократизації політичного життя, розвитку політико-владних відносин в умовах трансформаційного суспільства. За зазначеною проблематикою брав участь у ряді наукових конференцій. Має близько 40 публікацій.
Викладає: політологію та культурологію по університету, а також дисципліни по спеціальності «Державна служба»: політичні аспекти державного управління, державне управління в країнах ЄС; «Політичні технології управління. Основи демократії».

 

ОВЧАРЕНКО АНЖЕЛІКА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат політичних наук, доцент кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Імперативи зовнішньої політики адміністрації Р.Рейгана». У 2005 р. отримала вчене звання – доцент.
Коло наукових інтересів: проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: стратегічне партнерство, суперництво, конфлікти, геополітичні аспекти національних інтересів. Основним напрямком досліджень кандидата політичних наук, доцента А.О. Овчаренко є проблеми міжнародної політики. А.О. Овчаренко опублікувала понад 30 наукових праць.
Викладає: політологію та культурологію по університету, а також дисципліни по спеціальності «Державна служба»: державна служба, соціальна і гуманітарна політика, психологія управління, організація діяльності державного службовця.

 

Подолян Яна Вiталiвна
ПОДОЛЯН ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Старший викладач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології

Закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького в 2000 році. Працювала з 2000 р. лаборантом кафедри політичних наук і культурології, з 2001 р. викладачем кафедри політичних наук і культурології. З 2008 р. працює старшим викладачем кафедри. Кандидат політичних наук (2009 р.).

Коло наукових інтересів: питання особи і політики, політичної соціалізації молоді, молодіжної субкультури. Опублікувала близько 20 наукових статей.
Викладає: політологію та культурологію по університету, а також дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» та «Соціальна і гуманітарна політика» по спеціальності «Державна служба».

Дем_яненко Олександра Олександрiвна

ДЕМ’ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2017 р.).

У 2007 р. із відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію магістра політології, викладача соціально-політичних та філософських дисциплін.
Коло наукових інтересів: історія, теорія і практика громадянського суспільства, громадянське суспільство як чинник політичної модернізації України.

Автор 5 наукових статей, учасник близько 20 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Викладає: політологію по університету.