Дисципліни, які викладаються кафедрою

 Історія Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випуск | Випускники | Наукові досягнення | Фотоальбом кафедри | Новини

Навчальні дисципліни, що вивчаються (викладаються) на кафедрі Державної служби, публічного адміністрування та політології для опанування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування”:

Державна служба; Публічне управління; Публічне адміністрування; Стратегічне управління; Національна безпека; Антикризове управління; Управління ресурсами; Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека; Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн; Системи державного управління зарубіжних країн; Місцеве самоврядування і територіальне управління; Психологія управління; Економіка та врядування; Правове забезпечення органів влади; Філософія; Методологія системного підходу.

Навчальні дисципліни, що вивчаються (викладаються) на кафедрі Державної служби, публічного адміністрування та політології для опанування спеціальності 052 “Політологія”:

Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн; Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека; Державне управління в країнах ЄС; Політична теорія держави і права; Громадянське суспільство; Місцеве самоврядування і територіальне управління; Методологія наукових досліджень; Публічне управління; Філософія політики; Геополітика; Світові політичні процеси та геополітика; Зовнішня політика України; Соціальна і гуманітарна політика; Теорія міжнародних політичних відносин; Основи демократії; Історія політичних вчень; Загальна теорія політики; Публічна політика; Політична історія зарубіжних країн; Людина і політика; Політична культура; Політичні ідеології; Виборчі системи держав світу та України; Політичні технології управління територіальної громади; Політичні партії і рухи; Політичні еліти та лідерство; Політична система України.