Історія створення

 Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедриДисципліни, які викладаються кафедрою | Випуск | Випускники | Наукові досягнення | Фотоальбом кафедри | Новини

На загальних зборах активу Черкаської області 14 лютого 2008 року головою обласної державної адміністрації О.В. Черевком було внесено пропозицію щодо утворення в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького магістратури за спеціальністю Державна служба з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для органів державного управління та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Ініціативу О.В. Черевка було підтримано одноголосно.

Таким чином, у 2008 році кафедрою Політичних наук, культурології і державного управління було здійснено перший набір слухачів на денну форму навчання за спеціальністю 8.15010002 – “Державна служба”, напряму підготовки 1501 – “Державне управління”, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, спеціалізації “Територіальне управління і місцеве самоврядування”.

Кафедру очолив доктор філософських наук (1990 р.), професор (1992 р.), академік Української Академії політичних наук (2007 р.), дійсний член Української академії наук національного прогресу (1993 р.), Відмінник освіти України (1991 р.), Заслужений працівник освіти України (2007 р.) М.П. Іщенко. У 1973 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія».

Координатором підготовки магістрів державної служби було призначено кандидата наук з державного управління В.І. Шарого – випускника Національної академії державного управління при Президентові України.

Ліцензійний обсяг прийому слухачів до магістратури незмінно становить: 30 осіб за денною та 50 – за заочною формами навчання.

У травні 2017 року кафедра здійснила перший набір студентів за спеціальністю 052 “Політологія” освітнього ступеня “бакалавр”.

Із 2017 року кафедру очолює доктор наук з державного управління   В.І. Шарий.

До часу створення магістратури за спеціальністю “Державна служба” кафедра вже мала свою славну історію.

Так, з 1995 р. при кафедрі функціонує аспірантура. Під керівництвом професора М.П. Іщенка захистили кандидатські дисертації аспіранти А.О. Овчаренко, В.А. Звірковська, О.М. Іщенко, Я.В. Подолян, Л.Я. Самойленко та здобувачі М.О. Титарчук і М.М. Калініченко.

У різні роки, працюючи на кафедрі, захистили кандидатські дисертації Г.К. Ліневич, Н.І. Земзюліна, Ж.В. Деркач, С.В. Караков. Вчені звання доцента одержали кандидати наук С.О. Швидка, І.І. Руденко, А.О. Овчаренко, Ж.В. Деркач, О.М. Іщенко, Л.Я. Самойленко.

Своєю сумлінною та наполегливою працею вони сприяли становленню й розвитку кафедри, формуванню її навчально-методичної, а також наукової бази, патріотичному вихованню студентів і слухачів.

На сучасному етапі функціонування кафедра розвиває наукові дослідження в сфері антикризового державного управління, вивчення досвіду провідних (стрижневих) країн світу щодо розроблення та реалізації державної політики, а також аналізуються можливості його впровадження в Україні.