Професорсько-викладацький склад кафедри

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випускники | Новини | Курси

ПАСЄКА СТАНІСЛАВА РАЙМОНДІВНА

завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук, професор

Пасека_С.Р.

Закінчила економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. В Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює  понад 22 роки, 10 років обіймає посаду завідувача кафедри. Упродовж перебування на посаді продуктивно займається науковою роботою в галузі економіки. За цей час опубліковано близько 150 наукових праць, серед яких: 9 колективних і одна одноосібна  монографія. Пасєка С.Р. є співорганізатором понад 10 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Керує науково-дослідницькою роботою  аспірантів і студентів напряму підготовки «Регіональна економіка».

Протягом 10 років керує міжнароднім проектом співпраці з Люблінським університетом Марії Кюрі – Склодовської (Польща). Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти»(2009р.).

Викладає дисципліни: Менеджмент у туризмі, Управління якістю туристичних послуг ,Основи туризмознавства, Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери.

Коло наукових інтересів: Трудові ресурси регіону: відтворення, розвиток,  використання; проблеми та перспективи розвитку туризму і гостинності в Україні

ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКИТОВИЧ

доктор економічних наук, професор, дійсний член(академік) Української академії наук

Яценко

Закінчив у 1972 р фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту та отримав кваліфікацію учителя фізики і електротехніки.

У 1986 р. отримав другу вищу освіту на інженерно-економічному факультеті Київського технологічного інституту легкої промисловості і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

Із 1991 р. Яценко Володимир Микитович незмінно працює у вищих закладах освіти, спочатку  в Черкаському інженерно-технологічному інституті (ЧІТІ) (з 2001 р. – Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)) на посадах проректора (22роки), завідувача кафедри (14років). З вересня 2014р. працював У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту та одночасно в Миколаївському національному аграрному університеті на посадах професора та завідувача кафедри. З вересня 2017р.- професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету ім.. Богдана Хмельницького

У 1997 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності виробництва в м’ясній промисловості України» в Українському державному університеті харчових технологій, отримав диплом кандидата економічних наук, став доцентом кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ЧІТІ. У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Стратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної і переробної сфер АПК України». У 2005 р. отримав звання професора

Досліджує фундаментальні наукові теми: «Методологічні та організаційні проблеми підвищення економічної ефективності виробництва в АПК України» (2000-2002 рр.), «Теорія та методологія формування потенціалу розвитку національної економіки» у частині «Дослідження грошово-кредитної системи України» (2003-2005 рр.), «Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в економіці України» (2006-2008 рр.), «Проблеми ціноутворення в аграрному комплексі України» (2009-2011 рр.). «Удосконалення обліку, аналізу і контролю необоротних активів» (2008-2011 рр.), «Формування фінансової звітності, її аналіз і аудит в сучасних умовах господарювання» (2012-2014 рр.), «Формування інвестиційних ресурсів та управління структурною перебудовою регіональних господарських систем» (2012-2014 рр.), «Моделювання ефективності фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств України в умовах обмежених ресурсів» (2015-2019 рр.).

Має понад 200 опублікованих праць, в тому числі одинадцять монографій та сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

З 2005 року є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Включений у склад редакційних колегій фахових наукових журналів «Вісник аграрної науки Причорномор’я» Миколаївського національного аграрного університету, «Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки» Черкаського державного технологічного університету, «Моніторинг біржового ринку» Національного університету біоресурсів і природокористування, «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту», серія: Економіка і менеджмент. Член Науково-методичної комісії МОН України з економіки та підприємництва з 2007 р.

Очолює наукову школу, спрямованість якої пов’язана з розробкою теоретико-методологічних засад стратегічного розвитку АПК  України та стратегій забезпечення сталого розвитку туризму в Україні.

Під науковим керівництвом професора Яценка В.М. виконуються науково-дослідні роботи аспірантами, чотирнадцять з яких захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук.  Організовано  та проведено 14 міжнародних науково-практичних конференцій.

Має наступні нагороди: Почесна грамота виконкому Черкаської обласної ради народних депутатів, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України, Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації; Подяка Прем’єр-міністра України, нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

 

Дроботова Марина Володимирівна

доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, доцент

Дроботова_М.В.

Закінчила географічний факультет Кубанського державного університету (м. Краснодар) за спеціальністю «географія». У 1998 р. закінчила аспірантуру Дніпродзержинського державного технічного університету за спеціальністю «Економіка промисловості», у 2000 р. захистила дисертаційне дослідження. З 2007 р. працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Має понад 30 публікацій, серед яких навчальні посібники, методичні рекомендації щодо менеджменту організацій, інноваційного менеджменту. Бере активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри, ліцензуванні спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Голова профбюро ННІ економіки і права.

Викладає дисципліни: Маркетинг у туризмі, Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі, Проектування обєктів готельно-ресторанного господарства, Підприємництво в туризмі, Конкурентоспроможність підприємств ресторанного і готельного господарства

Коло наукових інтересів: дослідження менеджменту та маркетингу в туризмі, економічних аспектів розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Костюкова Олена Миколаївна

доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук, доцент

Костюкова_О.М.

Закінчила Черкаського державного педінституту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією. Понад 30 років працювала у системі туризму, закінчила докторантуру при Інституті історії НАН України, розробила концепцію розвитку туризму в Черкаській області, член комісії Черкаської ОДА з розвитку туристичної галузі в області. З 2004 р. працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Започаткувала туристичну освіту в області і в університеті. Має близько 100 публікацій із туристської тематики, зокрема у співавторстві виданий підручник із грифом МОН України. Є організатором 10 регіональних науково-практичних конференцій та круглих столів. «Відмінник освіти України». Почесний Краєзнавець України, Член Національної Спілки журналістів України, нагороджена медаллю «За трудову доблесть». Директор створеного «Центру туризмології і екскурсознавства» університету.

Викладає дисципліни: Музеєзнавство, Туристичні та готельні ресурси України, Історія туризму, Організація туристичних подорожей, Організація екскурсійної діяльності

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні основи туризму, екскурсійна справа, історичне краєзнавство, громадські об’єднання України.

Радченко Ольга Миколаївна

доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук, доцент

Радченко_О.М.

Закінчила філологічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «філолог-германіст, викладач». Працювала гідом-перекладачем ВАТ «Інтурист», брала участь у роботі протокольної служби Олімпіади та Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в Москві, семінарі Центральної Європейської ініціативи з питань зеленого туризму.

У 2011 р. пройшла стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллєра в Йєні (Німеччина), у 2014 р. – у Німецькому історичному інституті (ГИИМ). Протягом 2014–2015 рр. співпрацювала із меморіальним комплексом «Бухенвальд-Міттельбаудора» у підготовці нової постійної експозиції.

Викладає дисципліни: Організація міжнародного туризму, Організація ресторанного господарства, Організація екологічного туризму, дизайн об’єктів туристичної сфери, Діловий етикет і протокол.

Коло наукових інтересів: дослідження маркетингових комунікацій в туризмі, історія туризму, історія Другої світової війни.

 

КРАСНОМОВЕЦЬ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Красномовец__В.А.

У 2006 році закінчила економічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Економічна теорія», а у 2011 році аспірантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Автор більше 40 наукових праць, в т.ч. 4 колективних монографій. Загальний педагогічний стаж становить 10 років.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 10 років.

Викладає дисципліни: Менеджмент у туризмі, Управління якістю туристичних послуг, Основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів: сталий розвиток туризму; засади і принципи управління якістю послуг в туризмі.

 

Іщенко Наталія Віталіївна

доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук, доцент

Iщенко_Н.В.

У 1999 р. закінчила Полтавський кооперавний інститут, спеціальність «Технологія арчування» і здобула кваліфікацію «інженер-технолог». У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 — «Технологія продуктів харчування» на тему: «Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі». Бере активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

Викладає дисципліни: Організація ресторанного господарства

Коло наукових інтересів: Теоретичні та прикладні аспекти виробництва напівфабрикатів.

 

Бутенко Лариса Юріївна

ст. викладач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Бутенко_Л.Ю.

У 2005 р. закінчила Київський університет туризму економіки і права за спеціальністю «викладач-туризмознавець». У 2006 р. здобула освіту «магістр з гостинності». Понад 15 років пропрацювала на підприємствах готельного господарства, з них близько 10 років – директором готелю «Турист» у м. Черкаси. В навчальному процесі застосовує традиційні та новітні методики викладання, мультимедійні презентації. Бере активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

Викладає дисципліни: Організація готельного господарства, Готельний і ресторанний бізнес, Організація обслуговування напоями, Стандартизація, сертифікація і метрологія, Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Коло наукових інтересів: дослідження у сфері гостинності.

 

Босецька Надія Георгіївна

ст. викладач кафедри туризму і готельно-ресторанної справиБосец_ка_Н.Г.

 

1979 році закінчила Полтавський кооперативний інститут по спеціальності « Технологія і організація громадського харчування». З 1 серпня 1979 по 1 серпня 2015 року працювала в Черкаській облспоживспілці спочатку на посаді технолога, а з 2002 на посаді начальника відділу ресторанного господарства. З 2015 року працюю викладачем.

Викладає дисципліни:  «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Кухні народів світу», «Кулінарне мистецтво».

Коло наукових інтересів: регіональна специфіка кухонь та аспекти гостинності.

 

Булак Тетяна Григорівна  

ст. лаборант кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Булак_Т.Г.

Закінчила Київський інститут легкої промисловості за спеціальністю «інженер-технолог». З 2008 р. працювала викладачем у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, обіймаючи посаду завідувача навчальних лабораторій готельної та ресторанної справи. Бере активну участь у заходах, які проводить кафедра.

Коло наукових інтересів: дослідження у сфері гостинності.
 

Черкашина Аліна Григорівна

 ст. лаборант кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Черкашина_А.Г.

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Туризмознавство», кваліфікація «спеціаліст, туризмознавець, екскурсознавець». З 2011 р. працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.