Наукова діяльність кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випускники | Новини | Курси

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукові дослідження відповідно до планів науково-дослідної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Навчально-наукового інституту економіки і права, кафедри туризму і готельно-ресторанної справи.

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму і готельно-ресторанної справи працює над темою «Проблеми та перспективи організації туристської діяльності і послуг гостинності в Україні». Зокрема, досліджуються питання щодо організації туристської діяльності та послуг гостинності як в Україні в цілому, так і на регіональному рівні – в Черкаській області.

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи регулярно проводить  науково-практичні семінари та круглі столи пов’язані з вивченням стану та умов покращення сфери туризму і послуг гостинності. Зокрема було підготовлено та проведено:

–  Всеукраїнський круглий стіл «Тарас Григорович Шевченко – славний син Черкаської зелі та її туристський бренд»;

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми навчального шкільного туризму»;

– Українсько-польський круглий стіл «Україна і світ: проблеми розвитку туризму»;

– Науково-практична конференція «Патріотичне виховання школярів та молоді засобами екскурсійних програм по місцях партизанської слави Черкащини»;

  • Круглий стіл «Науково-екскурсійна картографія історії козацтва Черкаського краю».

Результати наукових досліджень викладачі кафедри регулярно, апробують на міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях і семінарах, матеріали яких публікуються у відповідних наукових збірниках.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно рецензує наукові роботи, зокрема автореферати дисертацій, наукові роботи учнів-членів Малої академії наук України, а також здійснює керівництво науковою роботою студентів 1–5 курсів при написанні статей та підготовці доповідей на наукові зібрання, зокрема на Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Родзинка», яка щорічно проводиться Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького.

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи організовує та проводить міжнародні науково-практичні конференції на тему: «Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку».