Міжнародні зв’язки

Концепція міжнародного співробітництва Інституту економіки і права передбачає інтеграцію Інституту в світову систему економічної та юридичної освіти, підготовку фахівців відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм стажувань.

Встановлення та розвиток міжнародних зв’язків Інституту економіки і права з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та далекого зарубіжжя є одними з пріоритетних напрямків діяльності Інституту.

Інститут плідно співпрацює із зарубіжним науковими закладами:

— університетом Марії Кюрі-Складовської (УМКС) (м. Люблін, Польща);

— Інститутом менеджменту з інформаційних систем (м. Ріга, Латвія);

— університетом Бен-Гуріона (м. Бєер-Шева, Ізраїль);

— Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь);

— Інститутом права інтелектуальної власності Ягелонського університету (Польща);

— Інститутом конституційної політики (Угорщина);

Співпраця Інституту із зазначеними установами здійснюються у традиційних для сучасного міжнародного науково-технічного співробітництва організаційних формах:

• проведення науково-дослідної роботи, публікація спільних наукових праць;

• проведення навчальної роботи, створення спільних навчальних модулів та курсів;

• організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, олімпіадах, інформаційно-методичних семінарах;

• стажування викладачів інституту у провідних вищих навчальних закладах зарубіжних країн;

• проведення культурного обміну з зарубіжними колегами в рамках міжнародних проектів;

• обмін досвідом щодо роботи з питань організації навчально-виховного процесу;

• організація стажування, практики студентів інституту в зарубіжних університетах;

• організація підготовки студентів інституту в зарубіжних університетах шляхом участі в міжнародних програмах;

• реалізація проектів міжнародних фондів.

З метою надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення її якості налагоджене співробітництво з міжнародним фондом «Відродження»