Наукові досягнення

 Історія Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випуск | Випускники |  Наукові досягнення | Фотоальбом кафедри | Новини

Кафедра Державної служби, публічного адміністрування та політології в своїй науково-дослідній роботі спеціалізується на вивченні зарубіжного досвіду державного (публічного) управління (адміністрування) й можливостях (шляхах) його впровадження в вітчизняну практику.

Так, професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та видано низку монографій із актуальної державно-управлінської проблематики:

 1. Особливості формування та реалізації публічної політики в Україні.
 2. Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків.
 3. Теорії, технології та особливості реалізації адміністративних реформ у стрижневих країнах світу.
 4. Системні властивості та напрями реалізації державної політики органами місцевого самоврядування в умовах трансформації українського суспільства.

Серія навчальних посібників, що вийшла з-під пера науковців і викладачів кафедри, сприяє студентам спеціальності 052 “Політологія” та слухачам спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” глибше пізнати специфіку державно-владних, публічно-управлінських, соціально-економічних і суспільно-політичних процесів в Україні та провідних країнах світу. Серед них:

 1. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека.
 2. Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн.
 3. Основи державного управління.
 4. Державне управління: антикризові технології.

Окремим напрямом наукових інтересів кафедри є філософія. Серед виданих філософських праць такі:

 1. Філософія науки.
 2. Людина у Всесвіті і світовій цивілізації.
 3. Соціально-політична енциклопедія.

Із науковими працями професорсько-викладацького складу кафедри Державної служби, публічного адміністрування та політології можна ознайомитися в бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.