Навчально-методичні комплекси дисциплін

HR-менеджмент та сучасні методи забезпечення надійності персоналу:

РП_HRтаСМЗНП Силабус_HRтаСМЗНП

Силабус_HRтаСМЗНП

Інтелектуальний бізнес:

Робоча програма Інтелектуальний бізнес

Силабус Інтелектуальний бізнес

Інтелектуальний та інформаційний бізнес:

Робоча програма_ІІБ

Силабус Інтелектуальний та інформаційний бізнес

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки:

Робоча програма_ІАЗФЕБ

Силабус Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки

Корпоративне управління:

РП Корпоративне управління

Силабус Корпоративне управління

Креативний менеджмент:

РП Креативний менеджмент

Маркетинг:

РП_Маркетинг

Силабус Маркетинг

Менеджмент організацій:

РП Менеджмент організацій

Силабус Менеджмент організацій

Методологія та організація наукових досліджень:

РП МОНД

Силабус МОНД

Обгрунтування господарських рішень та управління ризиками:

Робоча програма_ОГРтаУР

Основи наукових досліджень:

РП_ОНД

Силабус ОНД

Стратегічний та інноваційний менеджмент:

Робоча програма_СІМ

Силабус СІМ

Сучасні управлінські технології:

РП Сучасні управлінські технології

Управління змінами:

Робоча програма_УЗ

Управління містом:

РП Управління містом

Управління потенціалом підприємства:

Робоча програма_УПП

Управління стандартизацією та сертифікацією продукції та послуг:

РП_УССТП

Силабус УССТП

Управління фінансовою санацією підприємства:

Робоча програма_УФСП

Управління якістю:

РП Управління якістю

Фінансовий менеджмент:

РП Фінансовий менеджмент