Перелік конкурсних пропозицій для вступу на навчання за ОС «магістр»

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття ОС «магістр» у ННІ економіки і права (денна та заочна форми навчання): Перелік пропозицій для магістра

243095