Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії для осіб, що вступають на перший курс для здобуття ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти: Етапи вступної кампанії для бакалаврів

Етапи вступної кампанії для здобуття ОС «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка» (Економічна кібернетика, Економіка та бізнес, Економіка та економічна політика, Міжнародна економіка):  Етапи вступної кампанії для магістрів-1

Етапи вступної кампанії для здобуття ОС «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальностями 07 «Управління та адміністрування» (Облік і оподаткування, Управління фінансово-економічною безпекою, Менеджмент організацій, Аграрний менеджмент), 24 «Сфера обслуговування» (Туризм), 28 «Публічне управління та адміністрування» (Публічне управління та адміністрування), 29 «Міжнародні відносини» (Міжнародний бізнес)Етапи вступної кампанії для магістрів-2

Етапи вступної кампанії для здобуття ОС «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальністю 08 «Право» (Публічне право, Приватне право та інтелектуальна власність): Етапи вступної кампанії для магістрів-3