Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Шановні студенти спеціальності 081 «Право»
ОС «Магістр» ОП «Приватне право та інтелектуальна власність»!

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу, ви повинні обрати на наступний 2020/2021 навчальний рік цикл навчальних дисциплін.

З метою свідомого вибору кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін підготувала інформацію про зміст вибіркових дисциплін, а також викладачів, які здійснюватимуть викладання.

Для ознайомлення з анотаціями (силабусами) дисциплін перейдіть за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1ALNpvNhLtWOZ3ZdQ_e5YEOiqALTCVt6e?usp=sharing

Для процедури вибору заповніть Google-форму за посиланням:
https://forms.gle/rVrw7DtQKBqtdJzj9