Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

Шановні студенти спеціальностей:

051 «Економіка (Економіка підприємства)» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»
071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «Бакалавр»
075 «Маркетинг» ОС «Бакалавр»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр»

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу, ви повинні обрати на наступний 2020/2021 навчальний рік цикл навчальних дисциплін за вибором студента.

З метою свідомого вибору кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту підготувала інформацію про зміст вибіркових дисциплін, а також викладачів, які здійснюватимуть викладання.

Для ознайомлення з анотаціями (силабусами) дисциплін перейдіть за посиланням:

Студенти 1-го курсу ОС «Бакалавр»:
051 «Економіка (Економіка підприємства)»
071 «Облік і оподаткування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
075 «Маркетинг»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

https://drive.google.com/drive/folders/1pl0KqTmv_tuDoWCnGJ-uBVzETviEZV9l?usp=sharing

Студенти 2-го курсу ОС «Бакалавр»:

https://drive.google.com/drive/folders/1pl0KqTmv_tuDoWCnGJ-uBVzETviEZV9l?usp=sharing

Студенти 3-го курсу ОС «Бакалавр»:

https://drive.google.com/drive/folders/1pl0KqTmv_tuDoWCnGJ-uBVzETviEZV9l?usp=sharing

Студенти 1-го курсу ОС «Магістр»:

https://drive.google.com/drive/folders/1pl0KqTmv_tuDoWCnGJ-uBVzETviEZV9l?usp=sharing

Для процедури вибору заповніть Google-форму за посиланням:

Студенти 1,2,3-го курсів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»:
051 «Економіка (Економіка підприємства)»:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJdATzZqOzJ6tbmsFcM8cpsZp9hcaJerKFQrEQboyB832kHQ/viewform

071 «Облік і оподаткування»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwP6GFAd0cRWQKWvbsIMXjrGNqPR8wxxmH
3lHBDot1VuzeCg/viewform

Студенти 1,2,3-го курсів ОС «Бакалавр»:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkD5rB_zQ8qB8q-x5F-9YGF-IJ5JR-
t0v5TM5Ch72Pg4TaIQ/viewform

075 «Маркетинг»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnhrOHdp27yZLIluhyBLS-IgrjMDxL0iM_O0Y7-tqGpjXtA/viewform

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLocfY7Q5S44Ct8IN6PX71LiMcCE4FRxRlY1h6UjWOEzYPKg/viewform

Увага!!! Особи, що не заповнять Google-форму до 22.06.2020 р.(понеділка) будуть розподілені рішенням випускової кафедри.