Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

Шановні студенти!

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу, ви повинні обрати на наступний 2021/2022 н.р. цикл навчальних дисциплін.

З метою свідомого вибору кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту підготувала інформацію про зміст вибіркових дисциплін.

Для ознайомлення з силабусами дисциплін перейдіть за вказаними посиланнями.

051 Економіка (Економіка підприємства)
Силабуси вибіркових дисциплін  https://drive.google.com/drive/folders/1w5bgFA5OLAf1nU1uU7YWWzy3OCa9isiT

Форма https://docs.google.com/forms/d/1LBaoiImOhLZA1oAn7UCDQvxVzEES5bx-Bx0EJ2MFDk8/edit

071 Облік і оподаткування
Силабуси вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/102nFMRM8ugsxLVpjZ0B7Sva4WiLuNjGU

Форма https://docs.google.com/forms/d/1iOuzsSQ_3MKz91ITrNQt-PTmCHJCKkXwIJEMwyO-wLk/edit

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Силабуси вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/1cmuEzl7G5d5_TuqvEVuKd9MkCtXSUnOQ

Форма https://docs.google.com/forms/d/1L8PcwUWWutpX1obrRGH2N5uuKdb0uJx-
WTqUgdq1YuM/edit

075 Маркетинг
Силабуси вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/1J3cSfe-iHIZ9KD6lnJY1ZTe99Hul-1sC

Форма https://docs.google.com/forms/d/1PtYXfrsnh8czfUbXg8pwl2h4LsS-jBpD3rRT-ToZAZ0/edit

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Силабуси вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/1MbJ2bhnEWcScSQYAOZdcZJ20vnlQMLX5

Форма https://docs.google.com/forms/d/1IY-9Ki2xI__HfqbphHmm9ILye-lFli0nFG3MP6cOHsY/edit