Кафедра менеджменту та економічної безпеки

Шановні студенти!

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу, ви повинні обрати на наступний 2021/2022 навчальний рік цикл навчальних дисциплін.

З метою свідомого вибору кафедра менеджменту та економічної безпеки підготувала інформацію про зміст вибіркових дисциплін, а також викладачів, які здійснюватимуть викладання.

Для ознайомлення з силабусами та здійснення вибору дисциплін перейдіть за посиланнями:

Студенти ОС Бакалавр 073 Менеджмент (майбутні 2-4 курси):

Студенти ОС Бакалавр 281 Публічне управління та адміністрування (майбутні 2-4 курси):

Студенти ОС Магістр 073 менеджмент (ОП Менеджмент організацій):