Наукові здобутки

Головна | Професорсько-викладацький склад | Дисципліни кафедри | Наукова діяльність | Наукові здобутки | Досягнення студентів | Випускники | Матеріальне забезпечення ОП | Заходи та новини

Наукова діяльність викладачів кафедри є базовим компонентом підвищення їх професійної майстерності та успішної реалізації нової освітньої моделі університету.

За останні п’ять років (2016р. — 2020р.) викладачами кафедри опубліковано:

  • 76 наукових публікацій (зокрема 10 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз  Scopus або Web of Science Core Collection, 26 — у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 40 — у науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики);
  • 25 виданих монографій, підручників, навчальних посібників;
  • 21 виданих навчально-методичних посібників, посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій, методичних вказівок/рекомендацій.

За участю кафедри загалом організовано 14 міжнародних наукових конференцій.

2

Викладачі кафедри активно співпрацюють з науковцями із провідних ВНЗ України та зарубіжних навчальних закладів.

Співробітники кафедри беруть участь у наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном, у стажуваннях та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, публікують власні наукові доробки у вітчизняних та закордонних виданнях (зокрема у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН — Scopus, Web of Science Core Collection), вивчають зарубіжний досвід у сфері вищої освіти, застосовують новітні освітні технології, беруть участь у спеціалізованих дисертаційних радах; мають сертифікати, що підтверджують їх високий професійний рівень.

 

Кібальник Любов Олександрівна

доктор економічних наук,

професор

(h-індекси: Scopus — 1, Scholar — 3)

 

Денисенко Віктор Сергійович

кандидат фізико-математичних наук,

доцент

(h-індекси: Scopus — 4, Web of Science — 4, Scholar — 5)

 

Гадецька Зоя Митрофанівна

кандидат технічних наук,

доцент

(h-індекси: Scholar — 4)

 

Данильчук Ганна Борисівна

кандидат економічних наук,

доцент

(h-індекси: Scopus — 2, Web of Science — 1, Scholar — 5)

 

Тобілевич Юлія Євгенівна

старший викладач

(h-індекси: Scholar — 1)