Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально – методичні комплекси дисциплінВипускники кафедри

Кафедра економіки та обліку була створена 1 жовтня 2003 р. у складі економічного факультету. Засновником і першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Андріяко Юрій Володимирович. У вересні 2008 року кафедру реорганізовано шляхом поділу на дві кафедри: економіки підприємства (завідувач к.е.н., доцент Андріяко Ю.В.) та обліку і аудиту (завідувач к.е.н., доцент Андрусяк Н.О.).

1

У 2010 р. утворено кафедру економіки підприємства, обліку і аудиту.

Контакти: корпус № 1, ауд. 404, кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту,

тел. (0472) 37-11-03 | e-mail: kaf_EPOA@mail.ru