Наукова діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально – методичні комплекси дисциплін | Випускники кафедри

Наукова робота кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту включає наступні напрями:

робота над науковою темою кафедри «Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання» та «Шляхи удосконалення обліку і аудиту на підприємствах України в сучасних умовах діяльності»;

проведення наукових семінарів;

робота наукових гуртків;

участь викладачів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;

підготовка викладачами фахових статей, монографій, тез за тематикою наукових інтересів;

студентська наукова робота, зокрема підготовка наукових робіт, участь у студентських олімпіадах;

співпраця з науковими закладами України і зарубіжжя.