Дисципліни, які викладаються кафедрою

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально – методичні комплекси дисциплін | Випускники кафедри

1. «Економіка підприємства»

2. «Обґрунтування і експертиза бізнес планування»

3. «Економіка і фінанси підприємства»

4. «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів»

5. «Стратегічне управління підприємством»

6. «Економіка і фінанси підприємства»

7. «Стратегія підприємства»

8. «Облікова політика підприємства»

9. «Облік у зарубіжних країнах»

10. «Особливості обліку в галузях економіки»

11. «Звітність підприємства»

12. «Податковий облік»

13. «Облік на підприємствах торгівельного бізнесу»

14. «Управлінський облік»

15. «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

16. «Фінансовий облік»

17. «Бенчмаркінг діяльності підприємства»

18. «Гроші і кредит»

19. «Фінанси»

20. «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»

21. «Внутрішній економічний механізм підприємства»

22. «Організація виробництва»

23. «Підприємництво і бізнес культура»

24. «Основи податкової системи»

25. «Страхування»

26. «Економічний аналіз»

27. «Соціальне страхування»

28. «Бухгалтерський облік»

29. «Облік і аудит»

30. «Податкова система»

 

Державна атестація студентів ОП Облік і оподаткування 

Дисципліни за вибором студента ОП Облік і оподаткування

Силабуси навчальних дисциплін ОП Облік і оподаткування