ННІ економіки і права

Історія створення

Навчально-науковий інститут економіки і права був створений у вересні 2008 року на базі економічного та юридичного факультетів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Теоретичну і практичну підготовку студентів у процесі навчання забезпечує сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

На восьми кафедрах Інституту працюють 68 викладачів, з них: 16 докторів наук; 43 кандидати наук. До викладання спеціалізованих курсів залучаються професори з інших провідних ВНЗ країни, а також практикуючі юристи та економісти області. Протягом останніх років викладачі Інституту суттєво підвищили свій науково-педагогічний рівень шляхом стажування та перепідготовки в інститутах підвищення кваліфікації, провідних навчальних закладах України, участі в міжнародних наукових та науково-методичних семінарах, а також стажування з окремих курсів, дисциплін за міжнародними програмами за кордоном. Інститут має потужну матеріальну базу, необхідну для забезпечення навчального процесу на високому рівні. Університетська бібліотека достатньо забезпечена основною та додатковою літературою.

На базі Інституту функціонують комп’ютерні класи, що укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою. Навчальний процес в Інституті спрямований не лише на формування у студентів теоретичних знань, а й отримання практичних навичок у вибраній професії. При Інституті функціонує юридична клініка, готель, лабораторія ресторанної справи та низка спеціалізованих аудиторій, під час роботи у яких студенти мають змогу реалізовувати на практиці знання, що були набуті у процесі теоретичної підготовки.

Студенти 3-5 курсів проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики на підприємствах міста, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних структурах.

В інституті проводиться активна наукова робота, до якої залучаються і представники студентства. На кафедрах працюють спеціалізовані наукові гуртки. Студенти мають змогу брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і конкурсах, що проводяться в університеті та інших наукових центрах України. Про високий рівень підготовки в Інституті свідчать неодноразові перемоги представників нашого ВНЗ та завойовані ними призові місця. Найбільш здібні студенти-науковці рекомендуються до вступу в магістратуру та аспірантуру, поповнюють ряди викладачів вищих навчальних закладів регіону.

Наш Інститут піклується не лише про навчання, а й про організацію дозвілля студентів. Вони мають можливість користуватися спортивними залами, брати участь в художній самодіяльності, в творчих гуртках тощо. Регулярно здійснюються навчально-розважальні поїздки до культурно-історичних пам’яток краю та інших регіонів України.