Матеріально-технічна база

Інститут має потужну матеріальну базу, необхідну для забезпечення навчального процесу на високому рівні. На сьогоднішній день аудиторний фонд інституту складає понад 30 аудиторій, в тому числі: комп’ютерні класи, лекційні, спеціалізовані та аудиторії загального призначення тощо.

З метою підвищення практичних навичок студентів на базі Інституту створені спеціалізовані лабораторії:

— криміналістична лабораторія;

— спеціалізована лабораторія з ресторанної справи.

— спеціалізована лабораторія з готельної справи.

Крім того, зусиллями викладачів та студентів Інституту було здійснено відкриття та забезпечено діяльність юридичної клініки, метою якої є надання безкоштовної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Для інформаційного забезпечення навчального процесу в Інституті функціонують три комп’ютерні класи, що укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою. Комп’ютери підключені до мережі «Інтернет», що дає змогу студентам та викладачам працювати з різноманітними базами даних, користуватися послугами власної електронної пошти тощо.

Структурні підрозділи Інституту також забезпечені комп’ютерною оргтехнікою та необхідним обладнанням. У зв’язку зі специфікою підготовки фахівців понад 80 % навчальних дисциплін забезпечені комп’ютерними програмами та відеоматеріалами.

Створена та функціонує web-сторінка університету (www.cdu.edu.ua), на якій викладена інформація про Інститут економіки і права