Наукові гуртки

На кафедрі державної служби, публічного адміністрування та політології діють два наукових гуртки.

Проблемна група під керівництвом наукового керівника, кандидата наук з державного управління, старшого викладача Самойленко Л. Я. працює над вивченням проблеми «Розвиток місцевого самоврядування як чинник волевиявлення та самоорганізації населення у громадянському суспільстві». Кількість студентів, що беруть участь в НДР: зі спеціальності «Державна служба» – 12 осіб. Кількість робіт опублікованих студентами – 5

Проблемна група під керівництвом наукового керівника, старшого викладача, кандидата політичних наук Подолян Я.В. працює над вивченням проблеми “Зовнішня політика та її роль у світовій політиці”. Кількість студентів, що беруть участь в НДР: Психологічний факультет (практична психологія) – 15 осіб. Кількість робіт опублікованих студентами – 5

На кафедрі економіки підприємства, обліку і аудиту діють два наукових гуртки – «Економічні проблеми забезпечення безпеки функціонування суб’єктів господарювання» (керівник доц. Н.Г. Мехеда) і «Облік, аудит та аналіз господарської діяльності» (керівник доц. В.М. Андрусяк).

У роботі гуртка «Економічні проблеми забезпечення безпеки функціонування суб’єктів господарювання» беруть участь студенти спеціальності «Економіка підприємства». Засідання проводиться систематично згідно плану роботи гуртка. Тематичні засідання охоплюють наступну тематику: складові економічної безпеки підприємства, соціальна безпека та її чинники, ризики кадрової безпеки підприємств, захист комерційної таємниці тощо. За результатами досліджень членів гуртка періодично опубліковуються тези та підготовлюються конкурсні роботи.

У роботі гуртка «Облік, аудит та аналіз господарської діяльності» активну участь приймають студенти спеціальності «Облік і аудит». Засідання гуртка відбуваються систематично. За результатами досліджень його членів періодично публікуються тези та здійснюється підготовка конкурсних наукових робіт.

При кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін створено студентський дискусійний клуб «Інтелектуальна власність».

СДК «Інтелектуальна власність» є добровільним об’єднанням студентів, які цікавляться проблемами інтелектуальної діяльності і здійснюють науково-дослідну роботу у вільний від навчання або спеціально наданий час. Наукова робота студентів проводиться в тісному зв’язку із освітнім процесом і науковою роботою університету. Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється головою СДК – Поповою Наталією Олександрівною та викладачами кафедри.

CДК «Інтелектуальна власність» проводить студентські наукові заходи (конференції, «круглі столи», семінари та інше). Забезпечує науково-організаційний супровід та підтримку студентських наукових проектів і робіт, що виконуються студентами в самостійному науковому пошуку.

На кафедрі моделювання економіки на бізнесу діють два наукових гуртки – «Фінансова та актуарна математика» (керівник доц. Денисенко В.С.) і «Ризикологія, методи статистичних досліджень та соціально-економічного прогнозування» (керівник доц. Гадецька З.М.).

У роботі гуртків «Економічні проблеми забезпечення безпеки функціонування суб’єктів господарювання» беруть участь студенти спеціальності «Економічна кібернетика». Засідання проводиться систематично

За результатами досліджень членів гуртків періодично публікуються тези та здійснюється підготовка конкурсних наукових робіт.

При кафедрі менеджменту та економічної безпеки діє науковий гурток студентів «Основи лідерства», що дозволяє отримати поглиблені знання із самоменеджменту, інтернет-маркетингу та особистісної ефективності.

Під час занять гуртка розглядаються такі тематики як документальне забезпечення процесу працевлаштування, мистецтво самопрезентації, особливості входження в колектив та управління конфліктами, планування часу, основи лідерства, власна справа в мережі інтернет тощо.