Навчальна практика

Практичне навчання є важливою складовою навчального процесу. Завдяки практиці формуються навички роботи в колективі, вміння складати i розв’язувати задачі з врахуванням можливостей майбутньої діяльності та готовності до неї.

Студенти 3-5 курсів проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики на підприємствах міста, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних структурах.

Завантажити Графік проведення наскрізних практик

rusynok19