Кафедра моделювання економіки і бізнесу

Головна | Професорсько-викладацький склад | Дисципліни кафедри | Наукова діяльність | Наукові здобутки | Досягнення студентів | Випускники | Матеріальне забезпечення ОПЗаходи та новини

 

Кафедра моделювання економіки і бізнесу (на той час — кафедра економічної кібернетики) була створена у 2005 р. на економічному факультеті (зараз ННІ економіки і права) Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Піскун О.В. З 2006 р. роботою кафедри керував доктор фізико-математичних наук, професор Соловйов В.М. З 2016 р. роботу кафедри очолила доктор економічних наук, професор Кібальник Л.О.

Сьогодні кафедра моделювання економіки і бізнесу ЧНУ – сучасний колектив однодумців, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за освітньо-професійними програмами: Економічна кібернетика, Цифрова економіка, Бізнес-аналітика і міжнародна статистика, та магістрів за освітньо-професійною програмою Економічна кібернетика.

121

122

Контакти:
навч. корпус №1, б. Шевченка, 81, каб. 403.
Тел. (0472) 37 13 13
Е–mail: econcyber@ukr.net