Історія

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Наші досягнення | Наукові здобутки

Кафедра економічної кібернетики створена у 2005 р. Очолив її кандидат технічних наук, доцент Піскун О. В. З 2006 р. роботою кафедри керував доктор фізико-математичних наук, професор Соловйов В. М, а з 2016 р. роботою кафедри керує доктор економічних наук, доцент Кібальник Л. О. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економічної кібернетики.

На кафедрі працюють: доктор економічних наук, доцент Кібальник Л. О.,  доктор фізико-математичних наук, професор Соловйов В. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент Денисенко В.С., кандидат технічних наук, доцент Гадецька З.М., кандидат економічних наук, старший викладач Данильчук Г. Б., старший викладач Тобілевич Ю.Є., старший лаборант Піонт Н.С.

Працівники кафедри під керівництвом професора Соловйова В. М. працюють над комплексною темою «Моделювання складних фінансово-економічних систем», яка охоплює напрями: методи моделювання і прогнозування складних систем, еконофізика та агентне моделювання складних систем, стійкість та робастна стійкість, мережний аналіз складних систем, ринок цінних паперів.

З 2007 р. тематику кафедри підтримано грантом Державного фонду фундаментальних досліджень.

За час існування кафедра провела одинадцять міжнародних науково-практичних конференцій, в роботі яких взяли участь вчені з США, Мексики, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Польщі, Латвії, Росії, Білорусії, Казахстану та України.

Студенти беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Вони працюють над дослідженням в рамках основної теми під керівництвом викладачів. Результати досліджень студенти представляють на семінарі кафедри, міжнародних, всеукраїнських конференціях в Україні та за кордоном. З 2009 року найкращі студенти представляють кафедру на Всеукраїнській олімпіаді з економічної кібернетики, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, конкурсі «Завтра.UA». Студенти кафедри неодноразово займали призові місця, отримували найвищі нагороди в наукових конкурсах та стипендії Президента України, Кабінету міністрів України, фонду Віктора Пінчука.

Кафедра економічної кібернетики підтримує наукові зв’язки з фахівцями провідних українських та зарубіжних ВНЗ: The BenGurion University of the Negev (Israel), The Information Systems Management Institute (Riga, Latvia), КНЕУ ім. В. Гетьмана, Запорізьким національним університеом, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Ушинського, Одеським державним економічним університетом.