Дисципліни, які викладаються кафедрою

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Наші досягнення | Наукові здобутки

 1. Статистика
 2. Ризикологія
 3. Управління проектами інформатизації
 4. Інформаційний менеджмент
 5. Прогнозування соціально-економічних процесів
 6. Корпоративні інформаційні системи
 7. Комп’ютерні системи та мережі
 8. Математичні моделі синергетичної економіки
 9. Моделі управління ризиком
 10. Ефективність інформаційних систем
 11. Моделювання економічної динаміки
 12. Нелінійні моделі економічних процесів
 13. Моделі економічної динаміки
 14. Економічна кібернетика
 15. Моделювання економіки
 16. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 17. Електронна комерція
 18. Інформаційні системи і технології в управлінні
 19. Інформаційні технології в сучасній економіці
 20. Методологія та організація наукових досліджень
 21. Інформатика
 22. Системи моніторингу в економіці
 23. Економетрика і моделювання економічної динаміки
 24. Теорія ймовірності і математична статистика
 25. Логіка
 26. Дискретний аналіз
 27. Дослідження операцій
 28. Вища математика
 29. Оптимізаційні методи та моделі
 30. Диференціальні рівняння
 31. Технологія створення програмних інтелектуальних систем
 32. Об’єктно-орієнтоване програмування
 33. Web-програмування
 34. Основи алгоритмізації та програмування
 35. Інструментальні засоби прикладного програмування
 36. Інструментальні засоби математичного моделювання
 37. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 38. Моделі та структури даних
 39. Фінансові математичні моделі
 40. Фінансова математика
 41. Системний аналіз
 42. Прогностика
 43. Логістика
 44. Теорія випадкових процесів
 45. Системи підтримки прийняття рішень
 46. Математичні методи і моделі ринкової економіки
 47. Математичні моделі в менеджменті і маркетингу
 48. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями
 49. Актуарні розрахунки