Дисципліни кафедри

Головна | Професорсько-викладацький склад | Дисципліни кафедри | Наукова діяльність | Наукові здобутки | Досягнення студентів | Випускники | Матеріальне забезпечення ОП | Заходи та новини

ОС бакалавр

Обов’язкові компоненти ОПП

Математика для економістів (Вища математика)

Університетська економічна освіта

Інформатика

Теорія ймовірності та математична статистика

Вступ до фаху

Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні задачі)

Електронний документообіг

Ризикологія

Статистика

Економетрика

Прикладна економетрика

Електронний бізнес

Соціально-економічна статистика

Системи підтримки прийняття рішень

Математичні методи і моделі в управлінні та економіці

Економіко-математичні методи дослідження ринку крипто валют

Математичні методи статистичного аналізу

Системи моніторингу в економіці

Моделі економічної динаміки

Інформаційна безпека

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

Нечітка логіка в статистичних дослідженнях

Системи управління базами даних

Системи обробки економічної інформації

Цифрові технології в економіці та управлінні

Міжнародна статистика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Прикладні задачі моделювання економічних процесі

Моделювання економіки

Моделювання digital економіки

Вибіркові компоненти ОПП

Прогностика

Кількісні методи управління інвестиціями

Теорія випадкових процесів

Глобалістика

Правова статистика

Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Фінансові математичні моделі

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Інструментальні засоби математичного моделювання

Інструментальні засоби прикладного програмування

Моделі економічної динаміки

Моделювання системних характеристик в економіці

Управління проектами інформатизації

Економетричний аналіз

Системи підтримки прийняття рішень

Методи нечіткої логіки в економіко-математичному моделюванні

 

ОС магістр

Обов’язкові компоненти ОПП

Методологія та організація наукових досліджень

Управління проектами

Моделі управління ризиками

Інформаційні технології в професійній діяльності

Моніторинг і моделювання економічних процесів

Дослідження світових соціально-економічних систем

Безпека даних і програм

Вибіркові компоненти ОПП

Адаптивні моделі в економіці

Актуарні розрахунки

Економетрика і моделювання економічної динаміки

Електронна комерція

Ефективність інформаційних систем

Інтернет маркетинг

Інформаційний менеджмент

Комп’ютерні мережі

Логістика

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Математичні методи фінансової економіки

Математичні моделі трансформаційної економіки

Моделювання геоекономічних трансформацій

Моделювання економічної динаміки

Провайдинг інновацій

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Системний аналіз

Фінансова математика

Фінансовий аналіз

Фінансово-господарський контроль