Наукова діяльність

Головна | Професорсько-викладацький склад | Дисципліни кафедри | Наукова діяльність | Наукові здобутки | Досягнення студентів | Випускники | Матеріальне забезпечення ОП | Заходи та новини

Традиції наукової діяльності кафедри були започатковані професором Соловйовим В.М., який очолив кафедру у 2006 р. З 2016 р. науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється під керівництвом професора Кібальник Л.О. Викладачі та студенти працюють над комплексною науковою темою «Моделювання соціально-економічних систем в умовах глобалізації», яка охоплює моніторинг, моделювання та прогнозування динаміки сучасних моделей соціально-економічних систем. Результати наукових досліджень широко представлені на всеукраїнських та міжнародних конференціях, у вітчизняних та закордонних періодичних виданнях

Кафедра має багаторічний досвід у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій. Загалом за час існування було проведено 14 Всеукраїнських та міжнародних конференцій:

Результати наукових досліджень, представлені на цих конференціях, були опубліковані у збірниках наукових праць, а найвагоміші результати було розміщено у колективних монографіях «Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки» (2013), «Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності» (2013), «Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми» (2014), «Моделювання та інформаційні технології в економіці» (2014), «Моделювання складних систем» (2015), «Емерджентні методи для емерджентної економіки» (2017), «Моделювання складних систем в економіці і освіті» (2018) або у віснику Черкаського університету.

У 2019 році відбулася щорічна конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки». За результатами конференції було видано журнал SHS Web of Conferences, що входить до переліку зарубіжних видань.

У роботі конференцій брали участь науковці, молоді вчені та студенти з України, США, Мексики, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Польщі, Латвії, Росії, Білорусії, Казахстану.

1 (1) 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

Співорганізаторами конференцій Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки є давні партнери нашого університету:

 • Одеський національний економічний університет;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Криворізький державний педагогічний університет;
 • Вільнюський університет (Литва);
 • Державний інститут управління та соціальних технологій Білоруського державного університету (Білорусь);
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland).

Студентські наукові дослідження проводяться в рамках основної наукової теми кафедри під керівництвом викладачів. Для оволодіння навичками проведення наукових досліджень та представлення їх результатів на кафедрі створено науковий гурток Моделювання та прогнозування складних соціально-економічних систем, керівниками якого є доценти Денисенко В. С. та Гадецька З. М. Основними цілями роботи гуртка є:

 • формування у студентів зацікавленості та потреби у науковій творчості;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, само організованості, свідомого відношення до навчання;
 • допомога студентам в оволодінні методикою та навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • підготовка резерву наукових та науково-педагогічних кадрів