Кафедра менеджменту та економічної безпеки

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедру менеджменту створено в 2003 році у зв’язку з відкриттям спеціальності «Менеджмент». Першим керівником кафедри менеджменту була к.е.н., доцент Пасєка Станіслава Раймондівна. В 2013 році кафедру менеджменту перейменовано на кафедру менеджменту та економічної безпеки. Серед науково-педагогічних працівників кафедри є два доктори економічних наук, професори: Назаренко С. А., Зачосова Н.В.; шість кандидатів економічних наук, доцентів: Занора В.О., Богуславська С.І., Кравченко О.О., Білоус С.П., Чередніченко В.В., Кирилюк І.М. та кандидат історичних наук Носань Н.С.

Фото кафедри нове

Адреса кафедри менеджменту та економічної безпеки

18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, каб. 406
e-mail: management_chnu@ukr.net

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ