Кафедра менеджменту та економічної безпеки

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедру менеджменту створено в 2003 році у зв’язку з відкриттям спеціальності «Менеджмент». Першим керівником кафедри менеджменту була к.е.н., доцент Пасєка Станіслава Раймондівна. В 2013 році кафедру менеджменту перейменовано на кафедру менеджменту та економічної безпеки. Серед науково-педагогічних працівників кафедри є 5 докторів економічних наук, професори: Черевко О.В., Назаренко С. А., Прямухіна Н. В. Вуйченко М.А., Зачосова Н.В.; 3 кандидатів економічних наук, доцентів: Білик В.В., Тулуб О.М., Занора В.О. і викладач Кирилюк І.М.
DSC_1554

Адреса кафедри менеджменту та економічної безпеки

18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, каб. 406
e-mail: management_chnu@ukr.net

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ