Наукова діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою  | Навчально-методичні комплекси дисциплін

Викладачі кафедри менеджменту та економічної безпеки активно здійснюють наукову співпрацю зі студентами, результатами якої є публікація спільних статей у наукових журналах, збірниках наукових праць та тез у матеріалах міжнародних, всеукраїнських наукових та студентських конференцій.

Кафедра працює над низкою ініціативних науково-дослідних робіт: «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» (0115U002905), «Управління персоналом в системі забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання» (0112U001776), «Страхування в системі нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання» (0112U001775), «Економічна безпека банків в сфері використання інсайдерської інформації» (0112U001777), «Забезпечення майнової безпеки сільськогосподарських підприємств» (0112U001778), «Формування комплексної системи управління ризиками на основі міжнародних стандартів» (0112U001774), «Інноваційні підходи до регулювання просторового економічного розвитку України» (0115U002903); «Інноваційні підходи до державного регулювання фінансової безпеки України» (0117U000578).

На кафедрі менеджменту та економічної безпеки проводиться підготовка аспірантів та докторантів зі спеціальностей 073 Менеджмент.