Наукова діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Викладачі кафедри менеджменту та економічної безпеки активно здійснюють наукову співпрацю зі студентами, результатами якої є публікація спільних статей у наукових журналах, збірниках наукових праць та тез у матеріалах міжнародних, всеукраїнських наукових та студентських конференцій.

Кафедра працює над низкою ініціативних науково-дослідних робіт:

«Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» (0115U002905), «Управління персоналом в системі забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання» (0112U001776), «Страхування в системі нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання» (0112U001775), «Економічна безпека банків в сфері використання інсайдерської інформації» (0112U001777), «Забезпечення майнової безпеки сільськогосподарських підприємств» (0112U001778), «Формування комплексної системи управління ризиками на основі міжнародних стандартів» (0112U001774), «Інноваційні підходи до регулювання просторового економічного розвитку України» (0115U002903).

На кафедрі менеджменту та економічної безпеки проводиться підготовка аспірантів та докторантів зі спеціальностей 08.00.05 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.