Дисципліни, що викладаються кафедрою

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою  | Навчально-методичні комплекси дисциплін

           

   Дисципліни, що їх викладають фахівці кафедри для студентів напряму підготовки «Менеджмент»: Вступ до фаху; Логістика; Аналіз господарської діяльності; Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом); Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Антикризовий менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями); Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління); Маркетинг; Комунікативний менеджмент; Менеджмент і адміністрування (Менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент); Менеджмент і адміністрування (Теорія організації); Управління підприємницькою діяльністю; Етика бізнесу; Управління витратами; Товарознавство; Основи наукових досліджень; Екологічний менеджмент; Економічна безпека підприємства; Регіональна економіка; тощо.

   Дисципліни, що їх викладають фахівці кафедри для магістрантів спеціальності «Менеджмент»  (освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»):
Методологія та організація наукових досліджень; Управління маркетинговою діяльністю; Економічна безпека держави та тіньова економіка; Управління трансформаціями економіки; Обґрунтування господарських рішень та управління ризиками; Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою; Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки; Управління проектами у сфері фінансово-економічної безпеки; Інтелектуальний та інформаційний бізнес; Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки; Корпоративне управління в системі економічної безпеки; Корпоративна соціальна відповідальність; Економічна діагностика та контролінг; Менеджмент бізнес-процесів в
організації; Сучасні методи забезпечення надійності персоналу та ін.

   Дисципліни, що їх викладають фахівці кафедри для магістрантів спеціальності «Менеджмент»  (освітня програма «Менеджмент організацій»): Менеджмент організацій; Управління потенціалом підприємства; Управління фінансовою санацією підприємства; Методологія та організація наукових досліджень; Інтелектуальний та інформаційний бізнес (Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки); Сучасні управлінські технології; Фінансовий менеджмент (Управління ресурсами); Управління проектами організації; Управління змінами; Стратегічний та інноваційний менеджмент; HR-менеджмент та забезпечення надійності персоналу; Корпоративне управління (Корпоративна соціальна відповідальність); Наукові комунікації іноземною мовою; Обґрунтування господарських рішень та управління ризиками; Проектне управління організацією; Стратегічне управління розвитком та ін.