Дисципліни, що викладаються кафедрою

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

           Дисципліни, що їх викладають фахівці кафедри для студентів напряму підготовки «Менеджмент»: Вступ до фаху; Логістика; Аналіз господарської діяльності; Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом); Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями); Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент); Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління); Маркетинг; Комунікативний менеджмент; Менеджмент і адміністрування (Менеджмент); Ризикологія; Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент); Менеджмент і адміністрування (Теорія організації); Промисловий маркетинг; Управління підприємницькою діяльністю; Етика бізнесу; Організація виробництва; Управління витратами; Управління інфраструктурою ринку; Товарознавство; Екологічний менеджмент; Економічна безпека підприємства тощо.

           Дисципліни, що їх викладають фахівці кафедри для магістрантів спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»): Теорія безпеки соціальних систем (Теорія організацій); Теорія безпеки соціальних систем (Теорія управління безпекою соціальних систем); Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки); Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємства); Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Корпоративні конфлікти та методи їх подолання); Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Сучасні методи забезпечення надійності персоналу); Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління інформ-аналіт. ЗБП); Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Технологія діяльності аналітиків ФЕБП); Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки; Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві (Економічний ризик та методи його вимірювання); Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки; Вступ до фаху; Корпоративне управління в системі економічної безпеки; Фінансовий менеджмент; Економічна безпека фінансових посередників; Економічна безпека держави та тіньова економіка; Корпоративна соціальна відповідальність; Контролінг; Діловодство в системі економічної безпеки; Управління фінансовою безпекою на підприємстві; Організація протидії злочинам в економічній сфері; Фінансовий моніторинг в Україні; Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні; Професійна психологія; Управління персоналом тощо.