Професорсько-викладацький склад

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою 

Кононенко Юрій Степанович

Kononenko

Зав. кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 1972 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національна Юридична академія імені Я. Мудрого) за спеціальністю «Правознавство», у 1988 р. – аспірантуру Академії суспільних наук у м. Москва. У тому ж році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Працював на відповідальних посадах в органах державної влади, зокрема заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації з питань організаційного та правового забезпечення, начальником Черкаського обласного управління юстиції.

Упродовж 2003 – 2007 рр. очолював юридичний інститут Східноєвропейського університету економіки та менеджменту.

З 2007 р. був призначений деканом юридичного факультету, з листопада 2008 р. – директором Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. З 2010 по 2015 рр. очолював кафедру державно-правових дисциплін.

Автор численних наукових та навчальних посібників, методичних праць, публікацій, в тому числі монографії «Исполнительная власть как центральный элемент административной системы».

Викладає дисципліни: Конституційне право України; Конституційне право зарубіжних країн.

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку конституційного права.

Волошкевич Геннадій Андрійович

Voloshkevich

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 2002 р. закінчив історичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Під час навчання виконував обов’язки старости академічної групи, брав участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з історії, ставав призером олімпіад 2001 та 2002 рр.

Із 2002 р. працював викладачем на кафедрі новітньої історії та права у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, а також вчителем історії загальноосвітньої школи №11 м. Черкаси.

З 2003 по 2006 р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень у Одеській національній юридичній академії.

У 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (історико-правове дослідження)».

Упродовж 2003-2009 рр. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри права та кафедри теорії та історії держави та права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

З 2008 по 2011 рр. виконував обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту економіки та права з наукової роботи, з 2011 р. – заступник директора.

У 2015 р. очолив кафедру державно-правових дисциплін.

Член Наукового товариства істориків-аграрників.

Нагороджений Почесними грамотами Черкаської обласної державної адміністрації (2013, 2015 рр.)

Викладає дисципліни: Історія держави і права України; Теорія держави і права; Історія вчень про державу і право; Правознавство; Правове регулювання туристичної діяльності

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку кооперативного законодавства та звичаєвого права.

Комзюк Володимир Трохимович

Комзюк_В_Т

Професор кафедри державно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

Інформація про викладача: Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «Електрифікація сільського господарства» (1985 р.) та Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист» (1998 р.).

Кандидат юридичних наук з 2004 р., доктор юридичних наук з 2014 р., професор (по кафедрі державно-правових дисциплін) з 2014 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 10 років, весь цей час (з 2014 року) працював на різних посадах в ЧНУ імені Б. Хмельницького.

Автор більше 50 наукових праць з проблематики адміністративного та митного права, судових та правоохоронних органів, серед яких рекомендований МОН України навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Судові та правоохоронні органи України», одноосібна монографія «Митні органи України: адміністративно-правовий статус», науково-практичні коментарі кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу, статті в провідних фахових виданнях України і зарубіжних країн. Виступив з доповідями і опублікував тези на 13 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Одинадцять разів виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в різних спеціалізованих вчених радах практично всіх провідних вузів України.

Викладає дисципліни: Судові та правоохоронні органи; Адміністративне право; Митне право.

Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми адміністративного та митного права, судоустрою та правоохоронної діяльності.

Мойсієнко Василь Миколайович

Мойсієнко

Професор кафедри державно-правових дисциплін, кандидат історичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 1988 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, у 1998 р. – аспірантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького та правничі студії з європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка, у 2001 р. – студії з прав людини в Інституті конституційної і правової політики – COLPI (м. Будапешт), у 2005 р. – докторантуру за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки у Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Стажувався в Інституті стратегічних студій у Кракові (2010 р.) та Варшавському університеті (2015-2016 рр.)

У 1999 р. у спеціалізованій вченої раді Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х – 80-ті роки ХІХ ст.). У 2002 р. отримав вчене звання доцента.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1999, 2003, 2006 рр.), Інституту історії України НАН України (2006 р.), Черкаської обласної ради (2015 р.), Черкаської обласної державної адміністрації (2015 р.), відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області (2015 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2015 р.)

Член спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 із захисту кандидатських дисертацій при Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Обирався депутатом Черкаської міської ради. Член Національної спілки журналістів України. Голова комісії з адміністративних питань Громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації. Заступник голови науково-консультаційної ради при прокуратурі Черкаської області.

Працював вчителем історії та правознавства, заступником директора загальноосвітньої школи №33 та гуманітарно-правового ліцею, з 1993 р. – у Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) на посадах асистента, старшого викладача, доцента історичних кафедр, з 2002 р. – доцент кафедри права. У продовж 2005-2007 рр. обіймав посаду декана історико-юридично-філософського факультету, з 2006  по 2009 рр. – завідувача кафедри теорії та історії держави і права Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

З 2014 р. – на посаді першого проектора Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Автор понад 150 наукових публікацій у царині історії, політичних наук, права.

Викладає дисципліни: Теорія держави і права; Міжнародне право; Юрисдикція та практика Європейського суду з прав людини; Верховенство права.

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку ліберальної ідеології у вітчизняній політичній та правовій думці.

Дробот Жанна Анатоліївна

Drobot

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 1979 р. закінчила Чернігівський юридичний технікум за спеціальністю «Правознавство». У 1985 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національна юридична академія ім. Я. Мудрого).

Працювала у правоохоронних органах, юрисконсультом на підприємстві, з 1997 р. – на викладацькій роботі.

У 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника».

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

З 2015 р. очолює благодійний фонд «Заради дитячої усмішки», який займається проблемами онкологічно хворих дітей.

Куратор юридичної клініки Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

Автор численних наукових публікацій, в тому числі одноосібної монографії.

Викладає дисципліни: Юридична деонтологія; Право соціального забезпечення; Банківське право; Нотаріат; Захист прав споживачів.

Коло наукових інтересів: Право соціального забезпечення та трудове право України.

Сокуренко Олександр Михайлович

Sokurenko

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 2004 р. закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2005 р. закінчив магістратуру Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Працював в органах внутрішніх справ на посаді слідчого, та викладача Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Автор низки наукових публікацій.

Викладає дисципліни: Кримінальне право; Кримінально-виконавче право; Криміналістика; Актуальні проблеми кримінального права.

Коло наукових інтересів: Правові проблеми та перспективи реформування кримінального та кримінально-виконавчого права.

Парамонова Ольга Сергіївна

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

Інформація про викладача: Освіта: Костанайський державний університет (м. Костанай, Казахстан), спеціальність: «Мова і література (російська)» (1992 р.), Східноєвропейський інститут економіки і менеджменту (м. Черкаси), спеціальність: «Правознавство» (2004 р).

У 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему: «Кримінально-правова характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником».

Упродовж 2007 – 2008 рр. обіймала посаду заступника декана юридичного факультету, з 2008 по 2015 рр. – заступника директора Навчально-наукового інституту економіки і права з виховної роботи та міжнародних зв’язків.

Куратор юридичної клініки Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, керівник студентського наукового гуртка з актуальних проблем кримінального права та кримінології.

Викладає дисципліни: Кримінальне право; Кримінологія; Адвокатура України; Виконавче провадження.

Коло наукових інтересів: Кримінально-правові проблеми неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Лубко Інна Миколаївна

Lubko

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат історичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 1999 р. закінчила історичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького.

У 2002 р. закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України на тему: «Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953 – 1964 рр.)».

З 2002 по 2006 рр. працювала на кафедрі новітньої історії та права та на кафедрі права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З 2006 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

З 2009 р. – доцент кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Старший науковий співробітник Центру гендерних досліджень Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Автор 40 наукових праць та п’яти навчально-методичних посібників (три із них – у співавторстві).

Викладає дисципліни: Історія держави і права зарубіжних країн; Основи римського цивільного права; Право Європейського союзу; Правознавство.

Коло наукових інтересів: Історія права, гендерні дослідження, європейське право, аграрна історія.

Георгізова Іванна Леонідівна

Georgizova

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат політичних наук, доцент

Інформація про викладача: У 2000 р. закінчила історичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Історія та правознавство».

З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси на тему: «Жіночі організації України в громадсько-політичному житті суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.».

З 2008 по 2009 рр. працювала на посаді доцента у Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту. З 2008 р. працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

У 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

Науковий співробітник Центру гендерних досліджень Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Автор низки наукових публікацій.

Викладає дисципліни: Муніципальне право України; Конституційне право зарубіжних країн; Судова риторика; Юрисдикція та практика Європейського суду з прав людини; Правознавство.

Коло наукових інтересів: Конституційне право, історія та теорія  держави і права, проблеми участі жіночих організацій у політичному житті українського суспільства.

Гладченко Таїсія Борисівна

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, кандидат історичних наук

Інформація про викладача: У 1997 р. та 2013 р. закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальностями «Історія та українська мова і література» та «Правознавство».

У 2007 р. вступила до аспірантури Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2009 р. проходила стажування у Варшавському університеті (Польща).

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Польське студентство в культурному і суспільно-політичному житті Правобережної України (1793-1833 рр.)».

Автор наукових публікацій.

Викладає дисципліни: Звичаєве та канонічне право; Методологія та організація юридичних наукових досліджень; Фінансове право; Податкове право України.

Коло наукових інтересів: Історія українського права, проблеми розвитку держави і права, фінансова система держави, податкова система України.

Коваль Тетяна Владиславівна

Koval

Старший викладач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат історичних наук

Інформація про викладача: У 2004 р. з відзнакою закінчила історико-юридично-філософський факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Історія та основи правознавства».

У 2005 р. вступила до аспірантури Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Із 2008 р. й дотепер працює на кафедрі державно-правових дисциплін.

Упродовж 2009–2015 рр. виконувала обов’язки секретаря Вченої ради Навчально-наукового інституту економіки і права.

З 2015 р. – куратор юридичної клініки Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Автор наукових публікацій.

Викладає дисципліни: Цінності європейської цивілізації; Конституційне право України; Історія вчень про державу і право.

Коло наукових інтересів: Історія вчень про державу і право, історія українського конституціоналізму, ціннісні орієнтації українського суспільства та їх співвідношення з європейськими стандартами життя.