Історія кафедри державно-правових дисциплін

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Кафедра державно-правових дисциплін – важливий структурний підрозділ інституту економіки і права. Її історія тісно пов’язана зі становленням спеціальності «Правознавство» в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

Прагнучи всіляко сприяти створенню умов для юридичного забезпечення соціально-економічного розвитку та реалізуючи соціальне замовлення регіону, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у 2002 р. розпочав діяльність з підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації за професійним напрямом «Право» зі спеціальності – «Правознавство». Для забезпечення викладання юридичних дисциплін у лютому 2002 р. на базі історико-юридично-філософського факультету була створена кафедра права, першими викладачами якої стали: заслужений юрист України, дійсний член Академії наук вищої школи України, д.ю.н., проф. Прокопенко В.І., к.ю.н., доц. Кононенко Ю.С., к.ю.н., доц. Ромащенко А.А., к.ю.н., доц. Скибицький К.В., к.і.н., доц. Мойсієнко В.М., к.і.н., доц. Лубко І.М., старші викладачі Дідусенко В.П., Дробот Ж.А., Кульбашна О.А., Радзівіл С.Г., Фортальнов В.Ф.

Із розвитком спеціальності виникла необхідність посилення кадрового складу, у зв’язку з чим до викладання дисциплін були залучені провідні фахівці у сфері права: д.ю.н., проф. Комзюк А.Т.; к.ю.н., доц. Іваненко І.В.; к.ю.н., доц. Комзюк В.Т.; к.ю.н., доц. Комзюк Л.Т., а також практикуючі юристи (адвокати, судді): Іванов Р.О., Єльцов В.О., Качан О.В.

Зі створенням юридичного факультету 1 лютого 2006 р. кафедру права було реорганізовано у кафедру публічного права й кафедру приватного права та інтелектуальної власності, які очолили відповідно доц. Іваненко І.В. та доц. Комзюк Л.Т. У наступному навчальному році було утворено кафедру теорії та історії держави і права, завідувачем якої став к.і.н., доц. Мойсієнко В.М. У 2007 р. співробітниками кафедр Волошкевичем Г.А. та Давиденком Л.М. були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

У зв’язку з виробничою необхідністю наказом ректора від 30 червня 2010 р. було утворено кафедру державно-правових дисциплін шляхом приєднання до кафедри публічного права кафедри теорії та історії держави і права. Новостворену кафедру очолив доц. Кононенко Ю.С.

Завдяки плідній науковій роботі співробітників у період 2010–2015 рр. відбулося якісне зростання професорсько-викладацького складу кафедри: захистив докторську дисертацію з юридичних наук Комзюк В.Т., здобули наукові ступені кандидатів наук Дробот Ж.А., Парамонова О.С., Гладченко Т.Б., Коваль Т.В.

З 2015 р. кафедру очолює к.ю.н., доц. Волошкевич Г.А.