Наукова діяльність кафедри

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Наукова робота кафедри державно-правових дисциплін здійснюється в напрямах, що охоплюють різні аспекти реформування політичної системи України, гармонізації національного та міжнародного законодавства, захисту прав і свобод людини і громадянина. Зусиллями викладачів кафедри у 2010 та 2012 рр. було проведено дві міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави», участь в яких взяли провідні науковці з України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Польщі.

При кафедрі державно-правових дисциплін успішно функціонує науковий гурток із актуальних проблем кримінального права, в якому студенти отримують можливість долучитися до науково-дослідної роботи, поглибити знання, здобути навички ораторського мистецтва. Безцінний досвід надає юридична клініка, де майбутні правознавці набувають навичок практичної діяльності за фахом, надаючи юридичну допомогу населенню міста та області. Окрім того, у складі кафедри працює спеціалізована аудиторія з криміналістики, укомплектована спеціальним криміналістичним обладнанням, що використовується на практичних і лабораторних заняттях із відповідного навчального курсу.

Викладачі кафедри державно-правових дисциплін активно співробітничають з громадськими організаціями, що працюють у сфері надання правової допомоги та правової освіти населенню, зокрема з Координаційною радою молодих юристів, Асоціацією правників України тощо.

Викладачі кафедри проводять активну роботу з студентською молоддю та забезпечують зростання її наукового потенціалу. За роки функціонування кафедри, студенти спеціальності «Правознавство» під керівництвом викладачів кафедри державно-правових дисциплін, займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у стипендіальній програмі «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, отримували іменні стипендії Кабінету Міністрів України та Президента України.