Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Загальне фото

Кафедра економічної теорії бере свій початок від кафедри марксизму-ленінізму, де існувала секція політичної економії. Саме на базі цієї секції у 1964 році було створено кафедру політичної економії та наукового комунізму. Першим її завідувачем був кандидат економічних наук, доцент В. А. Яковенко. З 1988 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академiк Академії економiчних наук України, заслужений працiвник народної освiти України Кукурудза І.І.

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економічна теорія» на денній формі навчання, бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Міжнародна економіка» на денній та заочній формах навчання.

Контакти: навч. корпус №1, б. Шевченка, 81, каб. 205.
Тел. (0472) 37 11 15, Е — mail: econom@cdu.edu.ua