Юридична клініка

Клиника

Юридична клініка є структурним підрозділом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.
Головною метою юридичної клініки є забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги, а також набуття студентами навичок практичної роботи юриста через надання безкоштовної правової допомоги населенню, а також проведення правороз’яснювальної роботи у суспільстві.
Юридична клініка створена і працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького з жовтня 2007 року на базі навчально-наукового інституту економіки і права з на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992 та Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 р. № 592.
В своїй діяльності юридична клініка керується чинним законодавством України, Статутом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Положенням про юридичну клініку, затвердженим наказом ректора 12.10.2007 р., Етичним кодексом юридичної клініки.

Контактна інформація про юридичну клініку:

Юридична клініка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, корпус № 1, каб. 123.
Юридична клініка здійснює прийом громадян два рази на тиждень:
вівторок та четвер з 9-00 до 12-00 та 14-00 до 17-00.
Юридична клініка надає правову допомогу населенню виключно протягом навчального семестру.
На період сесії та канікул юридична клініка припиняє своє функціонування.

Мета та завдання юридичної клініки:

Метою діяльності юридичної клініки є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

Завданням юридичної клініки є:

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;
2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;
3) проведення правопросвітницької роботи.

Умови надання правової допомоги

Консультантами юридичної клініки є кращі студенти старших курсів, що навчаються за напрямом «Право» та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів. Студенти 3 курсу є стажерами, а 4-5 курсів – консультантами. Вони не є професійними юристами.

Правова допомога надається лише у приміщенні юридичної клініки за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81. корпусу № 1 кім. 123.
Допомога, що надається консультантами юридичної клініки, є безкоштовною. Виняток можуть становити технічні витрати (пересилання документів поштою, засвідчення копій документів нотаріусом тощо). Усі можливі витрати обов’язково попередньо повідомляються і обговорюються з клієнтом.
Персональні дані клієнта (ім’я, адреса тощо) є конфіденційними і не підлягають розголошенню чи розповсюдженню.
Правова допомога не надається з питань кримінального, кримінально-процесуального права, а також підприємницької діяльності.
У разі непередбачених обставин (хвороба, терміновий виїзд, припинення роботи в юридичній клініці тощо) справа клієнта може бути передана іншому консультанту, про що клієнт повідомляється у найкоротший термін.
Консультант юридичної клініки має право відмовити клієнту у наданні правової допомоги або за своєю ініціативою закрити справу у разі:

  • непогодження клієнта з умовами надання правової допомоги, відмовою підписати угоду про надання правової допомоги;
  • подання клієнтом завідомо неправдивих даних під час звернення до юридичної клініки;
  • непристойної, нахабної чи образливої поведінки клієнта у приміщенні юридичної клініки чи за її межами під час виконання консультантом юридичної клініки своїх обов’язків;
  • коли неможливо зв’язатися з клієнтом протягом більш як 2 місяців.

У випадку незадоволення консультацією, отриманою клієнтом в юридичній клініці, він може звернутися до професійних юристів, не висуваючи жодних претензій до консультантів юридичної клініки або Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.