Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

Наукові гуртки

Засідання наукових гуртків кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

18-19 травня 2021 р. відбулися засідання наукових гуртків “Сучасні технології готельного та ресторанного бізнесу” та “Академічна доброчесність”, що функціонують при кафедрі туризму і готельно-ресторанної справи ННІ економіки і права. В рамках їх проведення було заслухано попередні результати наукових досліджень студентів 4 курсу спеціальностей Туризм, Готельно-ресторанної справи, які вони презентують у формі дипломних проєктів. Учасникам зібрання вказано на найтиповіші помилки, які допускають студенти при виконанні наукових робіт даного рівня, та способи їх усунення. Цікаві напрацювання стосувалися особливостей розвитку туризму і готельно-ресторанного

Наукові гуртки

Друге засідання гуртка 2019/2020 н.р.

25.10.2019 р. відбулося друге засідання студентського наукового гуртка у 2019/2020 н.р. «Моделювання та прогнозування складних соціально-економічних систем». Студенти Чорна Яна та Алієв Віталій виступили з доповіддю на тему «Сучасні підходи при моделюванні складних систем. Моделювання критичних і кризових явищ фінансових ринків». Доповідачі відповіли на численні запитання учасників гуртка. Відбулася дискусія щодо перспектив ринку криптовалют та методів моделювання та прогнозування інфляційних процесів в Україні.