Кафедра менеджменту та державної служби

Новини

Гостьова лекція для аспірантів спеціальності «Менеджмент»

Третього травня на запрошення гаранта ОНП «Менеджмент» ЗачосовоїНаталії гостьову лекцію для аспірантів і магістрів кафедри менеджменту тадержавної служби провів Моххамед Джамал – доктор філософії з освітньогоменеджменту та політики лідерства (Британський університет в Дубай), якийпрезентував результати дослідження особливостей впливу гнучкогоуправління на організаційну ефективність у секторі вищої освіти в ОАЕ.Матеріал лекції охоплював питання стратегічної гнучкості та методівдослідження гнучкого управління, а відтак доповнював і поглиблював знанняаспірантів, які вони здобули під час опанування дисципліни «Методологіядосліджень проблем менеджменту та управління науковими проєктами».Наприкінці заняття відбулася жвава

Новини

Досвід Високої школи економіки в Празі вивчається кафедрою туризму…

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи плідно співпрацює з зарубіжними партнерами. Це Політехніка у м. Валенсія, Висока школа економіки у м. Прага, (Чеська Республіка).,  ISMA Рига (Латвія) тощо. Доцент кафедри Вікторія Красномовець під час стажування на кафедрі туризму у ЗВО «Висока школа економіки» у м. Прага вивчила особливості підготовки фахівців у  Чехії  та порівняла ОПП «Туризм» ОС «магістр» в Черкаському національному університеті. Виявилося чимало спільних ознак з підготовкою фахівців для сфери туризму. Зокрема, в Празі велика увага приділяється практичній підготовці та підготовці

ОБГОВОРЕННЯ ОПП

Чергова зустріч з представниками Державної митної служби України

Формування кадрового потенціалу через залучення студентів вищих навчальних закладів до роботи в Державній митній службі України є корисним для обох сторін. Для студентів це можливість отримати практичний досвід у сфері, пов’язаній з їх майбутніми професійними амбіціями, а також збагатити свої знання практичними навичками. Для Державної митної служби це можливість залучення молодих, енергійних та інноваційно налаштованих спеціалістів, які можуть приносити нові ідеї та підходи у сфері митної справи. Із студентами зустрілися Олефір Людмила Василівна – начальник відділу по роботі з персоналом;